Bestuur & Commissies

Patrick Maas
Voorzitter
Mail
Rob Claessens
Afdeling Voetbalzaken
Mail
Bert Nelissen
Penningmeester
Tom Plonës
Algemeen Bestuurslid
Paul Claessens
Afdeling Facilitaire zaken
Koen Nelissen
Secretariaat
Mail
Rik Packbier
Algemeen Bestuurslid
John Claessens
Algemeen Bestuurslid

Commissies:

Commissie financiële zaken

Belangrijkste taken: voeren financiële administratie, opstellen begroting,
kantineadministratie, entree-inning, contributie-inning, organisatie donateursaktie.

Commissie sponsoring/PR/aktiviteiten (SPRAK)

Belangrijkste taken: ontwikkelen en uitvoeren van sponsorplan, het bevorderen van wederzijds
begrip tussen de club en supporters/sponsoren/publiek (public relations), onderhouden website,
affiches en andere publicaties, organisatie van interne of externe aktiviteiten en evenementen,
opstellen jaarlijkse aktiviteitenkalender.

Commissie voetbaltechnische zaken

Belangrijkste taken: opstellen en uitvoeren voetbaltechnisch beleid, organisatie wedstrijden/trainingen,
beheer wedstrijdsecretariaat, beheer trainings/wedstrijdmateriaal, coördinatie trainers en spelers,
teamindeling.

Commissie jeugdzaken

Belangrijkste taken: beheer jeugdsecretariaat, begeleiding jeugd tijdens trainingen en wedstrijden,
organisatie van nevenaktiviteiten.

Commissie accommodatie

Belangrijkste taken: beheer clubgebouwen, beheer velden, beheer installaties.