Historie

geertruidse_boys (1)Het ontstaan

In 1944, nog tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd in Cafe Pittie aan de Dorpstraat een speciale oprichtingsvergadering belegd. Hier werd op 10 juni 1944 R.K.V.V. Geertruidse Boys opgericht. In het begin werder er 1 team ingeschreven om aan de competitie deel te nemen. De eerste jaren had de club geen eigen voetbalveld, dus moesten de wedstrijden worden gespeeld in weilanden van verschillende boeren. Gedurende de jaren ’50 kreeg R.K.V.V. Geertruidse Boys haar eerste eigen voetbalveld op plek waar nu de Pastoor Huijnenstraat ligt. De officiële clubkleuren zijn groen en wit, maar de allereerste shirts van R.K.V.V. Geertruidse Boys waren blauw. Vlak na de oprichting was er weinig geld voor het kopen van shirts, waarop Sjir Frambach en Sjof Drummen op hun fiets naar Visé gingen om daar de trein naar Luik te pakken. In Luik wist men een twaalftal blauwe shirts te vinden, dit waren de eerste shirts van R.K.V.V Geertruidse Boys.  De laatste jaren is de club uitgegroeid tot een gezellige club – meet 225 leden- die naast een sportieve functie ook een belangrijke rol vervult in het sociale leven in Sint Geertruid en Eckelrade.

Foto Oude Doos

Accommodatie

R.K.V.V. Geertruidse Boys speelde gedurende 10 jaar haar wedstrijden op het veld waar de huidige Pastoor Huijnenstraat ligt. Voor elk seizoen was er een terreincontrole van de KNVB en daaruit bleek het veel te klein te zijn. In de jaren ’60 werden door de gemeente plannen ontwikkeld om een nieuw sportcomplex aan te leggen aan de Julianaweg. Om de tijd te overbruggen voordat het nieuwe complex klaar was, voetbalde R.K.V.V. Geertruidse Boys haar wedstrijden gedurende 1 seizoen in het naburige dorp Eckelrade. De Geertruidse Boys groeide echter snel in aantal elftallen, het complex was dus al snel te klein. Als tijdelijke oplossing werd een weiland gepacht tegenover het huidige sportcomplex aan de Julianaweg. Een paar jaar later besloot de gemeente toestemming te geven voor het aanleggen van het huidige trainingsveld (1976). Omdat onze spelers neit alleen voor het voetbal kwamen, maar zeker ook voor de gezelligheid daarbuiten, leefde onder de leden het idee een kantine te laten bouwen. Na jaren van onderhandelen met de gemeente kregen de boys in 1987 uiteindelijk een eigen kantine. Er werd een voormalige bouwkeet van het Bouwbedrijf Wilma geplaatst en verbouwd tot kantine. Gedurende jaren ’80 en ’90 was het kantinebeheer voornamelijk in handen van Mia en Sjel van de Berg. Later werden er nog kleedlokalen bijgebouwd en is de kantine meerdere malen verbouwd tot wat het nu is.

Foto Veld

Jeugdvoetbal

In het seizoen 1965-1966 werd het eerste jeugdteam van R.K.V.V. Geertruidse Boys voor de competitie ingeschreven. Langzaam groeide de jeugdafdeling van de club, tot wat het nu is. De seniorenteams maken dankbaar gebruik van het doorstromen van eigen jeugd, waardoor er in alle seniorenteams bijna alleen maar jongens uit het eigen dorp spelen.

Kortom, in de afgelopen jaren is R.K.V.V Geertruidse Boys uitgegroeid tot een veelzijdige, gezellige en gezonde vereniging met een grote achterban in eigen dorp. Gelukkig beschikt de vereniging nog over voldoende vrijwilligers die tijd en moeite willen steken in de Geertruidse Boys. Iets dat van cruciaal belang is voor de toekomst van de club.